Varkens en tractorwijding

Op 17 januari viert Rollegem Sint-Antonius met het varken. Er is een processie waarin een geslacht varken naar de kerk wordt gebracht. ‘Antonius met het varken’ ontstond in de middeleeuwen. De Antonieten (een verpleegorde) mochten hun varkens vrij laten rondlopen in de dorpen. Deze varkens droegen een belletje om hun nek als teken dat zij van de verpleegorde waren. Na de processie vindt een zegening plaats van tractoren. Sint-Antonius was de beschermer van landbouwers, vee en zieke mensen. Na het wijden van de tractoren is er een tombola waarbij men delen van het geslachte varken verloot.