Technische School Sint-Janslaan

Ik ben daar ook op school geweest , en voor houtbewerking moesten we de straat oversteken in een oud gebouw, ‘k heb dikwijls de koer moeten opkuisen door de schoolmeester die weven gaf, omdat ik geen wol mee had. En den dezen die les gaf in weven had zo een pukkel op zijn neus. Mijn eerst stuk die ik (had gemaakt) bij houtbewerking had ik verwisseld met José Depla, en ik was de eerste. Ik spreek van rond de periode 70. Dan ben ik daar buiten gevlogen wegens ruziemaken met de Verougstraete of zoiets, diene gast is dan zelfstandig begonnen met zijn pa in de stacemsestraat, en ben dan naar den haantjeshoek geweest voor een jaar. 'k Weet nog dat houtbewerking aan de overkant in een oud magazijn was, moesten dan 2 verdiepingen hoog gaan. Altijd zedenleer gevolgd, ik dacht zelf dat die schoolmeester eens is flauwgevallen wegens vallende ziekte, we zijn dan met hem samen nog op reis geweest naar Oostende.