Schoolleven in Aalbeke

Aalbeke had in de jaren ’50 zeer jeugdig onderwijzend personeel, daarenboven werden de zusters geleidelijk door leken vervangen. De kinderen bleven dan nog langer op school (440 halve dagen tegenover 300 in de jaren ’70) en ’s avonds was er ook een studieklas voorzien zodat de kinderen thuis geen schooltaken meer hadden. (…) Door de schooltijdvermindering is de sfeer veel veranderd (minder tijd voor ontspanning ). Vroeger liet men de kinderen langer spelen op de speelplaats als er sneeuw lag. Tijdens de periode van de vasten was er “sluiterkensdag”. De leraar werd opgesloten en moest een belofte maken om bevrijd te worden. De leraars speelden graag mee. Nochtans zijn uit deze generatie ook geneesheren en ingenieurs gegroeid. In de winter moest de leraar de kachel aanmaken. Een leerling werd aangesteld om het vuur in de gaten te houden wat als gevolg had dat die meer met de kachel bezig was dan met de les. De kolen werden met aarde gemengd omdat kolen vrij duur waren en ze op die manier langer brandden. Als er in het oude gebouw van de school geen 10° bereikt werden, gaf men geen les. De inktpotten moeste regelmatig geledigd worden, vooral tijdens de kerstvakantie, anders stonden ze na de vakantie bevroren. Rond 1951 werden alle problemen opgelost, de gemeente gaf zes mazoutkachels en in 1958 werd de centrale verwarming geïnstalleerd. (opgetekend door Daisy Decoene, De landelijke gemeente 1944- 1976)